Logo
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Novinky
19.11.2021
BRIKETY
Prodej briket, 1 pytel-15kg....70 Kč Vyrobeno z čistých dřevěných pilin, bez přísad a pojidel. Vhodné do všech typů kamen a kotlů, krbů a zahradních ... číst celé
08.12.2014
Zobrazit všechny novinky
  1. Úvod
  2. REKLAMAČNÍ ŘÁD
REKLAMAČNÍ ŘÁD

Reklamační řád, reklamace spotřebitele

Tento reklamační řád platí pro nakupování prostřednictvím e-shopu výrobce www.nabytekhejda.cz a je součástí uzavřené kupní smlouvy. Řád blíže vymezuje a upřesňuje práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) 
a kupujícího (zákazníka, spotřebitele). 
Provozovatel internetového obchodu www.nabytekhejda.cz:

Nábytek Hejda
Babice 406 
687 03
ičo : 26939959

dič: CZ-26939959

.Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. 
Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené reklamačním řádem občanským zákoníkem 
(č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). 
Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené reklamačním řádem obchodním zákoníkem, 
č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

I. OBECNÉ PODMÍNKY

POVINNOST KUPUJÍCÍHO

• Kupující, který není spotřebitelem, je ve vlastním zájmu povinen bezprostředně po dodání zboží jej prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat prodejce o případných zjištěných závadách.

• Kupující spotřebitel by ve vlastním zájmu měl učinit obdobné kroky při převzetí věci jako kupující, 
který spotřebitelem není. Předejde tak případným nepříjemnostem při reklamaci z důvodu poškození zboží při přepravě.

Místem pro uplatnění reklamace je:
Nábytek Hejda
Babice 406 
687 03

Oprávněnou reklamaci je možné podat těmito způsoby:

a) e-mailem nebo doporučeným dopisem 
b) osobním doručením do sídla firmy

Kupující by měl uvést:

a) číslo objednávky, které je zasíláno společně s potvrzením objednávky v e-mailu 
b) co nejvýstižnější popis závad a jejich projevů 
c) prokázat uzavření kupní smlouvy - zejména prostřednictvím kopie faktury či dodacího listu 
d) pokud má možnost přiložit fotografie poškození (snazší posouzení bez nutnosti dodání zboží)

POVINNOST PRODÁVAJÍCÍHO

• O reklamaci spotřebitele prodávající rozhodne ihned, nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení reklamovaného zboží (do této lhůty se nepočítá nutná doba pro odborné posouzení vady) a vyrozumí o tom reklamujícího formou elektronické pošty, pokud se strany nedohodnou jinak. 
Prodávající je povinen vydat písemný reklamační protokol, a to ihned po obdržení reklamace, který obsahuje informace o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje, a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

• Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečných odkladů, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se strany při či po uplatnění reklamace nedohodnou jinak. O vyřízení reklamace vyrozumí prodávající neprodleně kupujícího, a to buď formou SMS nebo e-mailem.

II. ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

• V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. 
To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. 
Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. 
Rozporem s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc nemá jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované nebo není v tomu odpovídajícím množství, míře a neodpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

III. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

UPLATNĚNÍ REKLAMACE V ZÁRUČNÍ LHŮTĚ

Všeobecná ustanovení:

• Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna v záruční době.

• Ke každému zboží je přikládána faktura, která slouží i jako záruční list.

• Pokud si kupující zboží neodebírá osobně, tak se rozumí převzetím zboží okamžik, kdy spotřebitel převezme zboží od přepravce.

• Pokud kupující, který není spotřebitelem, zjistí jakýkoliv rozdíl mezi tím, co je uvedeno na faktuře a skutečně dodaným zbožím (například v druhu nebo množství), je povinen ihned, nejpozději však do tří dnů, podat písemnou zprávu na e-mail adresu e-shopu nebo na adresu prodávajícího.

• Pokud tak neučiní, hrozí mu, že na pozdější případnou reklamaci nebude brán zřetel. Kupující spotřebitel by ve vlastním zájmu měl učinit obdobné kroky při převzetí věci jako kupující, který spotřebitelem není. 
Předejde tak případným nepříjemnostem při reklamaci z důvodu poškození zboží při přepravě. 
Spotřebiteli ale neučinění těchto kroků nijak nekrátí jeho práva.

Záruční podmínky:

1) Délka záruky je 24 měsíců, pokud není uvedena doba delší, a začíná se počítat ode dne převzetí zboží kupujícím. Záruka se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Dojde-li k výměně, 
začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci.

2) Zákazník doručí reklamované zboží na adresu prodejny a nebo je možné po dohodě vyzvednout reklamované zboží u zákazníka vozidly. V případě oprávněné reklamace hradí skutečně vynaložené náklady na dopravu prodávající. Kupující spotřebitel hradí náklady na dopravu, jakož i jakékoliv jiné náklady nutné k uplatnění reklamace, v případě zjevně neoprávněné reklamace.

3) Jakmile bude reklamace vyřízena, tak prodávající bez zbytečného odkladu vyzve zákazníka k odběru zboží 
a nebo po předchozí dohodě přiveze zboží na adresu zákazníka. Zákazník se také může dotázat na aktuální stav reklamace buď telefonicky nebo e-mailem.

4) Nárok na uplatnění záruky nelze uplatnit v těchto případech vzniku škod:

- neodbornou instalací, zacházením či obsluhou nebo použitím
- poškozením zboží živly
- poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním, jež je v rozporu s účelem zakoupeného zboží 
a návodem k použití
- poškozením zboží při přepravě, pokud nebylo zboží transportováno vozidly dodavatele.

5) Reklamace se nevztahuje na zboží z výprodeje se slevou nad 50 %

PRÁVA PLYNOUCÍ ZE ZÁRUKY

Kupující spotřebitel při uplatnění záruky má:

a) jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

b) jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

c) jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží 
(zásadně tři stejné či 4 různé vady), právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

d) jde-li o jiné vady neodstranitelné (čili takové, které nebrání řádnému užívání věci) a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz